نحوه ارسال سفارش

پس از ثبت سفارش و تایید آن از سوی مرکز سفارشات فروشگاه مجازی، ارسال به صورت فوری از طریق متصدیان تحویل کالای سرشلف تحویل می‌گردد.