راهنمای مشتریان

جستجوی کالا به 2 روش در این وب سایت امکان پذیرمی‌باشد:

 1- ورود به تقسیم بندی اصلی و فرعی کالاها برای مثال برای یافتن خودکار از این آدرس استفاده می شود: "لوازم تحریر و اداری/ نوشت افزار/خودکار و مداد/ خودکار

2- با استفاده از نوار جستجو اقدام به یافتن و انتخاب محصول می شود.