٪۱۲رب گوجه فرنگي 800 گرمي سميه
رب گوجه فرنگي 800 گرمي سميه
۱۷,۰۰۰ ۱۴,۹۶۰ تومان
٪۱۲کنسرو کشک بادمجان 420 گرمی سمیه
کنسرو کشک بادمجان 420 گرمی سمیه
۱۹,۵۰۰ ۱۷,۱۶۰ تومان
٪۱۲مربا آلبالو 290 گرمی سمیه
مربا آلبالو 290 گرمی سمیه
۱۸,۵۰۰ ۱۶,۲۸۰ تومان
٪۱۲کشک آسان پک 450 گرمی سمیه
کشک آسان پک 450 گرمی سمیه
۲۴,۰۰۰ ۲۱,۱۲۰ تومان
٪۱۰لوبیا چیتی900 گرمی چاوش
لوبیا چیتی900 گرمی چاوش
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان
٪۱۲تافی کارامل170گرمی مگا استار
تافی کارامل170گرمی مگا استار
۱۴,۹۰۰ ۱۳,۱۱۲ تومان
٪۱۲تافی بلوبری170گرمی مگا استار
تافی بلوبری170گرمی مگا استار
۱۴,۹۰۰ ۱۳,۱۱۲ تومان
٪۱۲عرق نعنا 900 گرمی سمیه
عرق نعنا 900 گرمی سمیه
۱۸,۰۰۰ ۱۵,۸۴۰ تومان
٪۱۲تافی کره ای 170گرمی مگا استار
تافی کره ای 170گرمی مگا استار
۱۴,۹۰۰ ۱۳,۱۱۲ تومان
٪۱۲مربا توت فرنگی 290 گرمی سمیه
مربا توت فرنگی 290 گرمی سمیه
۱۵,۲۰۰ ۱۳,۳۷۶ تومان
٪۱۲رشته آشي 500 گرمی سمیه
رشته آشي 500 گرمی سمیه
۱۸,۵۰۰ ۱۶,۲۸۰ تومان
کنسرو مخلوط سبزیجات 420 گرمی سمیه
کنسرو مخلوط سبزیجات 420 گرمی سمیه
تماس بگیرید
گلاب 900 گرمی سمیه
گلاب 900 گرمی سمیه
تماس بگیرید
ترشی بندری 640 گرمی سمیه
ترشی بندری 640 گرمی سمیه
تماس بگیرید
٪۲سس بارسا 270 سی سی
سس بارسا 270 سی سی
۴۳,۰۰۰ ۴۲,۱۴۰ تومان
٪۱۲گلاب 240 گرمی
گلاب 240 گرمی
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۵۶۰ تومان
٪۱۲تافی قهوه 170گرمی مگا استار
تافی قهوه 170گرمی مگا استار
۱۴,۹۰۰ ۱۳,۱۱۲ تومان
٪۱۲تافی بلوبری170گرمی مگا استار
تافی بلوبری170گرمی مگا استار
۱۴,۹۰۰ ۱۳,۱۱۲ تومان
٪۱۲تافی کارامل170گرمی مگا استار
تافی کارامل170گرمی مگا استار
۱۴,۹۰۰ ۱۳,۱۱۲ تومان
٪۱۲تافی کره ای 170گرمی مگا استار
تافی کره ای 170گرمی مگا استار
۱۴,۹۰۰ ۱۳,۱۱۲ تومان
٪۱۰خلال پسته 50 گرمی چاوش
خلال پسته 50 گرمی چاوش
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان
٪۱۰آرد نخودچی 100گرمی چاوش
آرد نخودچی 100گرمی چاوش
۹,۰۰۰ ۸,۱۰۰ تومان
٪۱۰خلال بادام 50 گرمی چاوش
خلال بادام 50 گرمی چاوش
۲۷,۰۰۰ ۲۴,۳۰۰ تومان
٪۱۰پودر وانيل 50 گرمی چاوش
پودر وانيل 50 گرمی چاوش
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰گرد ليمو 60 گرمی چاوش
گرد ليمو 60 گرمی چاوش
۱۱,۵۰۰ ۱۰,۳۵۰ تومان
٪۱۰پودر سير 85 گرمی چاوش
پودر سير 85 گرمی چاوش
۱۳,۵۰۰ ۱۲,۱۵۰ تومان
٪۱۰فلفل سياه 85 گرمی چاوش
فلفل سياه 85 گرمی چاوش
۲۴,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان
٪۱۰فلفل قرمز 75 گرمی چاوش
فلفل قرمز 75 گرمی چاوش
۱۸,۵۰۰ ۱۶,۶۵۰ تومان
٪۱۰سماق 70 گرمی چاوش
سماق 70 گرمی چاوش
۱۲,۲۵۰ ۱۱,۰۲۵ تومان
٪۱۲رب گوجه فرنگي 800 گرمي سميه
رب گوجه فرنگي 800 گرمي سميه
۱۷,۰۰۰ ۱۴,۹۶۰ تومان
٪۱۲کشک آسان پک 200 گرمی سمیه
کشک آسان پک 200 گرمی سمیه
۱۰,۵۰۰ ۹,۲۴۰ تومان
٪۱۲نوشیدنی ماتینا لیمو نعنا
نوشیدنی ماتینا لیمو نعنا
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۵۶۰ تومان
٪۱۲عرق نعنا 240 گرمی سمیه
عرق نعنا 240 گرمی سمیه
۹,۰۰۰ ۷,۹۲۰ تومان
برندهای ویژه
چاوش
سمیه
ماتینا
ناب دریان